• forking10
  • hydroponics
  • BigChange8
  • userProfile2018
  • thainiyom
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
  • pr-warning
  • hydroponics
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรร่วมตรวจติดตามงานศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์ ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม จังหวัดอำนาจเจริญ

DOA23 07 2561
 
  พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์ ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม บ้านหนองเม็ก ตำบลคิมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ร่วมตรวจติดตามโดยกรมวิชาการเกษตรได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรในศูนย์เรียนรู้ฯ ใช้ไส้เดือนฝอย ชีวภัณฑ์ ควบคุุมป้องกันแมลงศัตรุพืช และปุ๋ยหมักเติมอากาศ ในการปรับปรุงบำรุงดิน แทนการใช้ปุ๋ยเคมีในระบบการผลิตพืชผักอินทรย์ เมื่อวันทื่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม

DOA20 07 2561
 
  เมื่อเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง การสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ โดยมีนายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการสัมมนา ในโอกาสนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" Big cleaning day กรมวิชาการเกษตร

19 07 2561
 
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ช้ยเกียรติยศ พร้อมด้วย นส.ศิริพร บุญชู นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร จากนั้นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" Big cleaning day กรมวิชาการเกษตร ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ ถนน คูน้ำ โดยรอบกรมวิชาการเกษตร และตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีในอันที่จะสืบสานพระราชปณิธานถวายแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ณ กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>