• king_phumipol
  • newtheory
  • sufficiency
  • suwit-600104
  • key
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่

AA1 2
 
  เมื่อวันที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๖๐ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมฯ เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ จากดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบทุนการศึกษาและให้โอวาทตามคำขวัญวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรี

AA 7
 
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีและให้โอวาทแก่เด็กๆ บนดอยขุนวางให้ขยันหมั่นเพียร ไฝ่รู้และปฏิบัติตนตามคำขวัญวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรี "เด็กไทยใฝ่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ในงานวันเด็ก ตามรอยที่พ่อสร้าง ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่-ขุนวาง กรมวิชาการเกษตร

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

AA1 8
 
  วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ ในโอกาสนี้ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางสายรุ้ง สันตานนท์ บ้านวังขามป้อม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ ๓ ไร่ ซึ่งเป็นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบโดยมีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๑ เชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการกรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>