ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

DOA29 04 2560
 
  เมื่่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ Director General Ugyen Penjore จาก Department Of Agriculture Marketing & Cooperatives (Ministry of Agricuture & Forests Royal Government of Bhutan)

DOA21 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ Director General Ugyen Penjore จาก Department Of Agriculture Marketing & Cooperatives (Ministry of Agricuture & Forests Royal Government of Bhutan) เข้าพบ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าหารือการนำเข้า - ส่งออกสิ้นค้าเกษตรภูฎาน ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

DOA21 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของศัตรูพืช

DOA20 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>