• king_phumipol
  • newtheory
  • iup
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

DOA24 07 2560

 
  เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเขตที ๑ จังหวัดเชียงใหม่และผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

DOA23 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ๗๐,๐๐๐ ราย ของ นางสุภาภรณ์ สุกิจยา บ้านเลขที่ ๙๕  หมู่ ๖ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

DOA23 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ๗๐,๐๐๐ ราย ของนายจันทร์ ธรรมจักษ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ปลูกมะนาว กล้วย มะม่วง พริก และพืชผักสวนครัวอื่น ๆ ทั้งนี้ ได้แนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ และให้มีความหลากหลาย และให้ปราชญ์เกษตรไปศึกษาดูงานการผลิตพืชจากศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายและให้ศูนย์ ฯ สนับสนุนพันธุ์พืชแก่เกษตรกรเพื่อนำขยายผลในเครือข่ายต่อไป

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

DOA23 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ๗๐,๐๐๐ ราย ของ นายบุญยืน กาฟักเขียว บ้านเลขที่ ๒๕๗ หมู่ที่ ๓ บ้านสันนคร ต.สันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายซึ่งเกษตรกรได้ปลูกไผ่ กล้วย ลำไย เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา และปลูกพืชผักสวนครัว ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายจะสนับสนุนพันธุ์ทุเรียน ลองกอง เงาะ มะพร้าวน้ำหอม พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำทางวิชาการเกษตรเพิ่มเติม และให้ศึกษาการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และแบ่งปันให้กับเกษตรกรเครือข่ายต่อไป

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>