หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน

เปิดลงทะเบียน
 
รายการองค์ความรู้วันเวลาเรียน
ประเภทองค์ความรู้
อำนวยการและสนับสนุน
การควบคุมกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติที่กรมรับผิดชอบ
พรบ. 6 ฉบับ ได้แก่ พรบ.กักพืช พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พรบ.ปุ๋ย พรบ.พันธุ์พืช พรบ. ควบคุมยาง และ พรบ.วัตถุอันตราย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ และสถิติ
 
  Admin Message

    ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย

    ผู้สอนสามารถสร้างและจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเสมือนในห้องเรียนจริง


Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0