สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่
 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้384
mod_vvisit_counterเมื่อวาน379
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1306
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว16
mod_vvisit_counterเดือนนี้1949
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8188
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด504504


กองการเจ้าหน้าที่

news human copy

bluedot ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาชีพเสริมหลักสูตร"การทำน้ำอัญชันผสมมะนาวและวุ้นสับปะรดพร้อมดื่ม"
bluedot รับสมัครข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สคพ.
bluedot ตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์และรายชื่อผู้ขอรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
bluedot ผลการสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการเกษตร(วิศวกรการเกษตรเชี่ยวชาญ)สวศ.
bluedot ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราช อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2556

 

picture human

bluedotการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประเมินผลการปฏิบัตราชการระดับบุคคลของกรมวิชาการเกษตรปี๒๕๕๗
   เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

 

news human 1

การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเคมี)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สวพ.๔
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านพืชไร่) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งช่างไฟฟ้
(ส่วนกลาง)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
(ด้านโรคพืช)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์(สวส.)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(สวส.)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
(ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
(ด้านชีวิวิทยา)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
(ส่วนกลาง)
 

<<ดูทั้งหมด>>

 

 
report
IDP
anmition รายงาน
v10
form
แผนกลยทธ57-59
saiaumnoykan
08-08-56 P
standard
OCSC Ethics
EX-1
dpis
job
1233