สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่
 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวาน97
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1077
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1544
mod_vvisit_counterเดือนนี้4868
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5571
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด521896


กองการเจ้าหน้าที่

news human copy

bluedot การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง
bluedot ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาชีพเสริมหลักสูตร"การทำน้ำอัญชันผสมมะนาวและวุ้นสับปะรดพร้อมดื่ม"
bluedot รับสมัครข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สคพ.
bluedot ตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์และรายชื่อผู้ขอรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

 

picture human

bluedotการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประเมินผลการปฏิบัตราชการระดับบุคคลของกรมวิชาการเกษตรปี๒๕๕๗
   เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

 

news human 1

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ(ด้านการเกษตร) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านการเกษตร) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงานของกรมวิชาการเกษตร
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติม และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ส่วนกลาง)
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งนิติกร (ส่วนกลาง)
บัญชี รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในการนำราย ชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ของกรมทรัพยากรนำ้บาดาล มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนัก วิชาการพัสดุ(ส่วนกลาง) ของกรมวิชาการเกษตร
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านโรคพืช)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร(เขต ๕) มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร(ส่วนกลาง) ของกรมวิชาการเกษตร
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ส่วนกลาง)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
(ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(สวส.) 
 

<<ดูทั้งหมด>>

 

 
report
IDP
anmition รายงาน
v10
แผนกลยทธ57-59
saiaumnoykan
08-08-56 P
standard
OCSC Ethics
EX-1
dpis
job
1233