PDF พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
 

สวัสดีปีใหม่มิตรรักนักอ่านทุกๆท่านผู้ติดตามจดหมายข่าวของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายมาตลอด จดหมายข่าวของ

ศวส.ชร.ก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๗ แล้ว ในเดือนมกราคมนี้ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายหวังให้ทุกๆท่านเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุข

และยึดหลักความสามัคคีในการดำเนินงานต่อไป ซึ่งในจดหมายข่าวฉบับเดือนมกราคมนี้ ศวส.ชร.ขอนำเสนอเกร็ดความรู้

เกี่ยวกับปัญหาที่มักพบในส้มโอ และยังมีภาพกิจกรรมกีฬาสี ของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายมาฝากอีกด้วยครับ

 ข่าวสารด้านวิชาการ

ปัญหาดอกและผลอ่อนส้มโอร่วงที่เวียงแก่น ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีฝนหลงฤดูตกติดต่อกันนาน ๗ วัน ทั่วทั้งเชียงราย ทำให้สวนส้มโอที่ประสบปัญหาดอกและผลอ่อนที่เพิ่งผสมติดของส้มโอเกิดอาการเน่าและร่วงหล่นทั้งสวน จนต้องนำตัวอย่างดอกและผลอ่อนที่แสดงอาการผิดปกติมาให้คลินิกพืชของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายตรวจวินิจฉัยถึงสาเหตุและวิธีป้องกันกำจัดอย่างเร่งด่วนเพื่อลดความเสียหาย จากปัญหาดังกล่าว ผลการตรวจพบว่าที่ส่วนปลายของเกสรตัวเมียหรือ Stigma ซึ่งตามธรรมชาติจะมีน้ำหวานดึงดูดให้แมลงมาช่วยผสมเกสรเกิดแผลสีน้ำตาลอ่อนและลุกลามไปถึงบริเวณของผลอ่อนที่กำลังพัฒนาทำให้เกิดอาการเน่าเปียกเป็นสีน้ำตาลดำ เมื่อนำไปวางในกล่องชื้นเพื่อให้เชื้อสาเหตุสร้างเส้นใย ปรากฏว่าพบเชื้อรา Rhizopus sp. เจริญขึ้นปกคลุมดอกและผลอ่อนส้มโอทุกตัวอย่าง ยืนยันผลด้วยการนำชิ้นส่วนพืชไปวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อรามาตรฐาน PDA ก็พบเชื้อราชนิดเดียวกันเจริญออกจากชิ้นส่วนพืชทั้งหมด แสดงว่าเชื้อราชนิดนี้คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ดอกและผลอ่อนส้มโอเกิดอาการเน่าเปียกและร่วงหล่นจากต้นซึ่งปกติแล้วเชื้อนี้ไม่เคยก่อให้เกิดโรคกับส้มโอมาก่อนแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากฝนที่ตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้ความชื้นสูงประกอบกับมีพายุพัดพาเอาสปอร์หรือส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อปลิวขึ้นไปติดกับดอก ผลส้มโอจึงเกิดโรคแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วทั้งสวน ก่อให้เกิดความเสียหายกับการผลิตส้มโอ อำเภอเวียงแก่น ซึ่งเป็นแหล่งผลิตส้มโอคุณภาพเพื่อการส่งออกที่สำคัญของประเทศ

     

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กรมวิชาการเกษตร โดย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรปี ๒๕๕๗ จำนวนหลายรุ่น สนใจติดต่อ กรุงเทพฯ โทร.๐๒-๙๔๐๕๔๓๔/ จ.เชียงใหม่ โทร.๐๕๓-๑๑๔๑๒๑-๕ / จ.พิษณุโลก โทร. ๐๕๕-๓๑๑๙๙๑ /

จ. ขอนแก่น โทร.๐๔๓-๒๐๓๕๑๐(ต่อ๑๑๙) /จ.อุบลราชธานี โทร. ๐๔๕-๒๐๒๑๙๐ จ.ชัยนาท โทร.๐๕๖-๔๐๕๒๘๙

  

ภาพกิจกรรม

jan2

 jan4


jan5 

 ภาพบรรยากาศกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ประจำปี 2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

                        

สาระน่ารู้

 

ดัชนีการเก็บเกี่ยว อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของเงาะสามารถพิจารณาได้จากสีผิวของผลสำหรับเงาะพันธุ์โรงเรียนซึ่งเป็นพันธุ์หลักทางการค้าจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่อสีผิวเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง หรือพันธุ์สีชมพู ควรเก็บเกี่ยวเมื่อสีของผลเป็นสีชมพูเรื่อๆทั้งผลที่สำคัญคือ ไม่ควรเก็บเกี่ยวผลเงาะช่วงที่มีแดดจัด เพราะจะทำให้เงาะสูญเสียน้ำและเหี่ยวเร็ว และควรเก็บเกี่ยวด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันผลช้ำ

200px-เงาะสทอง