หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ เรื่อง
สวพ.4 62087509716 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 22082562 จ้างเหมาบริการจัดทำโรลอัพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,100 30072562 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สคว. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 420.00 30092562 ซื้ัอหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกันยายน 2562
สคว. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 420.00 30082562 ซื้ัอหนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 31072562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวพ.4 62087493748 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,140 22082562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,790.00 22072562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,840.00 16082562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,350.00 16082562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,595.20 15082562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 768.45 23082562 จ้างเหมาเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขทะเบียน นข-2176 พล. ยี่ห้อ TOYOTA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวพ.4 62077126357 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,780 24062562 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะและเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 2106 อบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวพ.4 62087349431 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 44,838.35 19082562 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและตรวจเช็คระบบการทำงานของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...