หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ เรื่อง
ศวร.สุพรรณบุรี 62027290503 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,062.00 18022562 จ้างซ่อมแซมจอบหมุนตีดินติดท้ายรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 5442 สุพรรณบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.นม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,568.00 12022562 ซื้อแป็บดำ
ศวพ.นม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,883.20 12022562 ซื้อไม้อัด
ศวพ.นม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 350.00 12022562 ซื้อก๊อกซิงค์
ศวพ.นม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 353.10 13022562 ซื้อประเก็นยาง
ศวพ.นม. 62027279824 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 11022562 ซื้อสไปนีโทแรม
ศวพ.นม. 62027287815 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,140.00 15022562 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,500 ลิตร
ศวพ.นม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,188.00 12022562 ซื้ออะลูมิเนี่ยม
ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,500 18/02/25 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ
ด.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,955.- 18022562 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวส ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,230.00 15022562 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (ร้านวรพงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวพ.3 ขก. 62027296578 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,400.00 11022562 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,076.25 15022562 ซื้อวัสดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...