ข่าวประชาสัมพันธ์

 

1. การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘

วันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

คลิก

maize38new

กำหนดการประชุม

 

 

2. การประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ ๖

 วันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

ณ.หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 คลิก

legume2017new

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

- กำหนดการประชุม

- แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

- แบบแสดงประวัติผู้เสนอผลงาน

- คำแนะนำการส่งผลงานวิจัย

 

 

การจัดการองค์ความรู้

Link

mealybug
kkasikon
journal
kawklai