พระราชดำรัส        
                   พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ
                  ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
                       ณ ศาลาดุสิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ
                    วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘
 
               .......เราทำแล้วก็หมายความว่าเราไม่เดือดร้อน
                  ถึงเวลาเราอายุร้อยสิบแปด ถ้าอย่างไร เราก็ใช้
                น้ำมันปาล์มของเราเอง คนอื่นอาจไม่ได้
        คนอื่นอาจจะไม่มี แต่ว่าเรามี เพราะเราขวนขวาย
        หาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้
 
           ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทน เราก็เดือดร้อน
         แล้วก็เป็นห่วง แต่เราไม่ต้องเป็นห่วง
         แต่ว่าเรามี เราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มี
          ก็ไม่เป็นไร ต้องเห็นแก่ตัว แต่ละคนถ้าไม่เห็นแก่ตัว
      ก็รู้ว่าไม่เป็นไร เพราะแต่ละคน
          ก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น.......

       

 

การจัดการองค์ความรู้

Link

mealybug
kkasikon
journal
kawklai