การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘

วันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

maize38new

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

การจัดการองค์ความรู้

Link

mealybug
kkasikon
journal
kawklai