joomla background image module
joomla slideshow with caption

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ท่องเที่ยวฯ

chairai

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

     สัมผัสทัศนียภาพที่สวยงามและความหลากหลายของพรรณไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เมืองหนาวนานาชนิด กล้วยไม้หายากและลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ๆ ชมทุ่งดอกปทุมมา กระเจียว และแปลงการผลิตพืช เช่น การผลิตไผ่หวาน มะนาวนอกฤดู read more
wawee
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย 
     แหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรบนยอดดอยที่สวยงามแห่งหนึ่งของเชียงราย เป็นที่ศึกษาดูงานการผลิตพันธุ์พืชที่ปลูกบนพื้นที่สูง อาทิ
มะคาเดเมีย ไม้ผลเมืองหนาวหลากหลายชนิด เช่น สาลี่ ท้อ บ๊วย พลับ พลัม เกาลัดจีน และแปลงชาจีน ชาอัสสัม read more
 kumva  

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

     เป็นศูนย์วิจัยพัฒนาพันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่รวบรวมไว้มากที่สุดของประเทศไทย เป็นแหล่งวิจัยทดสอบและพัฒนาพันธุ์พืชจากต่างประเทศที่สำคัญ เช่น มะคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้า ไม้ผลเมืองหนาว อาทิ พิ้ช, เน็คทารีน, บ๊วย, พลับและพลัม
read more
 maejon  

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(แม่จอนหลวง)

     ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแห่งขุนเขา อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลเมืองหนาว หลากหลายชนิดผลัดเปลี่ยนกันออกดอกออกผลตลอดทั้งปี  นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความงดงามของไม้ดอกและชมชิมรสชาติผลไม้ที่มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล read more
 koncon  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง
เพชรบูรณ์ 
     เกษตรที่สูงเขาค้อ ดินแดนแห่งขุนเขาที่ถูกเรียกขานว่า”สวิสเซอแลนด์แห่งเมืองไทย” เคยเป็นสมรภูมิรบแห่งความขัดแย้งทางอุดมการณ์ความคิดและลัทธิการเมือง จนกลับกลายมาเป็นดินแดนอันสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์วิจัยฯ ได้ตลอดทั้งปี read more
 tak  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก
     บนพื้นที่เกือบ 3,000 ไร่ ณ ดอยมูเซอ สวยงามด้วยภูมิทัศน์ธรรมชาติ และแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กาแฟอาราบิก้า อะโวกาโด้ ชาอัสสัม มะคาเดเมียหลากหลายสายพันธุ์ และสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอไปพร้อมๆกัน ตามสโลแกน“มูเซอ ดอยแห่งธรรมชาติ พืชสวน และวิถีชีวิตชนเผ่า” สัมผัสกับอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวไม่แพ้ที่อื่น read more
 chantaburi  
 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
     ภายในพื้นที่ของศูนย์วิจัยกว่า 200 ไร่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชม ขี่จักรยาน หรือนั่งรถพ่วงลากชมแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลเขตร้อน เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ท่านจะเพลิดเพลินกับการชมระบบนิเวศน์วิทยาที่มีการเกื้อกูลกันระว่างสัตว์ป่าธรรมชาติกับไม้ผล read more
 chompu  
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
     แหล่งรวบรวมความหลากหลายของพันธุ์มะพร้าว ชมทิวทัศน์ของทุ่งกาแฟโรบัสต้า สวนพรรณไม้หอมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่ปลูกรวบรวมไว้หลากหลายในพื้นที่กว่า 2 ไร่ พืชสมุนไพรและเครื่องเทศกว่า 1000 ชนิด และพืชผักพื้นเมืองไม่น้อยกว่า 200 ชนิดที่ปลูกรวบรวมไว้ในพื้นที่ 15 ไร่ read more